۴-۴۰۰×۴۶۵

«خانه هنر و رسانه» وابسته به ستاد جبهه فرهنگی اصفهان  قرار است به شما کمک کند تا صاحب مهارتهای هنری و رسانه ای بشوید که قبلا نداشته اید و یا کمک کند تا مهارت هنری و رسانه ای تان را ارتقا دهید (همان مهارت نیاز مستمر به یادگیری) و البته در کنار آن به جمع های تخصصی هنرمندان و فعالان رسانه ای بپیوندید.

ممکن است بخواهید واقعا در آینده یک فعال رسانه ای و یا هنرمندحرفه ای باشید و یا نه دوست دارید در کنار سایر مهارت هایتان مهارت هنری و یا رسانه ای دیگری را نیز داشته باشید، در هر کدام از این دسته ها قرار بگیرید، خانه هنر و رسانه، خانه شما خواهد بود.

خانه هنر و رسانه یک مجموعه مردمی و غیرانتفاعی و در کنار مخاطبان عام خود طبیعتا برای کمک به مهارت آموزی اعضا مجموعه ها و مراکز فرهنگی مردمی و ارتقا مهارت های فعالان رسانه ای و هنری برنامه ریزی ویژه ای دارد.

۶-۴۰۰×۳۵۰
  • پر کردن خلا های آموزشی و تخصصی مورد نیاز در بین فعالان هنری و رسانه ای مراکز فرهنگی و هیات ها
  • آموزش فعالان هنری  و رسانه ای فعالان فرهنگی و مردمی اصفهان
  • تولید اثار هنری و رسانه ای
  • مراکز فرهنگی و مردمی و هیات ها
  • فعالین هنری و رسانه ای
  • گروه های هنری و رسانه ای
  • نهادهای فرهنگی مرتبط
۷-۱۰۰۰×۵۸۰